quisiera que me explicaran una manera facil de pra